facebook
Boka boende Erbjudanden
se | en
Dela

Vår miljöpolicy


Hotel Kungsträdgården arbetar kontinuerligt för att:

• Miljöarbetet integreras i affärsplanen och aspekter rörande hållbar utveckling och miljö ska ständigt vägas in i alla beslut som tas, oavsett område och nivå.

• Öka medvetenheten hos våra medarbetare och intressenter för att tillsammans driva en hållbar hotellverksamhet. Våra anställda ska känna stolthet, kunskap, engagemang och delaktighet i miljöfrågorna. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och arbetar i största mån med de som är miljöcertifierade.

• Utan undantag följa lagar, förordningar och minimikrav som ställs på verksamhetens alla delar. Vi arbetar förebyggande och proaktivt och ligger steget före lagstiftningen.

• Se över åtgärder som verksamheten direkt eller indirekt orsakar, samt minska energi-, vatten-, avfall och naturresursanvändningen. Vi följer upp hotellets faktiska miljöpåverkan, så som energiförbrukning, vattenförbrukning och avfall.

• Minska vårt brännbara avfall. Vårt avfall sorteras i fraktioner och vi arbetar ständigt för att återvinna så mycket som möjligt. Vårt matavfall mals ner i en matkvarn och omvandlas därefter till biogas för Stockholms stads kollektivtrafik.

• I största möjliga mån använda oss av miljömärkta produkter.

Atrium

CSR-policy

Hotel Kungsträdgårdens ansvarstagande i samhället

Vår ambition med att engagera oss i CSR arbete är att vi på Hotel Kungsträdgården och Brasserie Makalös vill försöka förbättra situationen för alla som berörs av det arbete som vårt företag utför. Vi vill vara ett företag som tar vårt samhällsansvar, nationellt som internationellt.

Vår tillväxt bygger på att erbjuda tjänster och produkter som bidrar till en samhällsutveckling som är miljömässigt, socialt, etiskt och ekonomiskt hållbar. Vi erbjuder tjänster och produkter som är framtagna under goda etiska och sociala förhållanden.

Ekonomi – Genom att bedriva en lönsam och effektiv verksamhet skapas utrymme för att långsiktigt lägga mer tid och resurser på att bedriva ett socialt-, etiskt- och miljömässigt ansvarstagande utöver vad lagar, förordningar, regler och föreskrifter kräver.

Miljö – Vi ska bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt och verka för att minimera användningen av miljöpåverkande ämnen som kan ha en negativ inverkan på miljön och människor. Vi ska i största mån använda oss av miljö- och allergivänliga alternativ och tillämpa ett livscykelperspektiv vid val av produkter eller tjänster.

Socialt – För att kunna bemöta våra kunder och människor i deras närmiljö anser vi att det är viktigt att man respekterar alla människor oberoende av könstillhörighet, etniskt och nationellt ursprung, religiös tro, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Etiskt –  Vi tror att alla, oavsett var i världen man bor, ska ges möjligheten att försörja sig själv och sin familj under drägliga arbetsförhållande och att barnarbete inte hör hemma i en rättvis värld. Vi ska därför arbeta för att förbättra arbetsmiljön och arbetsförhållandena hos våra utländska leverantörer.

Följ oss:

Instagram

Vem arbetar i köket och vad gör vår concierge? Följ gärna vår vardag och arbetet runt om hotellet via Instagram.

Reception:

+46 (0)8 440 66 50

Har du frågor inför besöket? Välkommen att ringa eller kontakta oss via epost reception@hotelkungstradgarden.seFölj oss:

Facebook

Vi gillar att hålla en nära relation till våra gäster. Följ oss gärna på Facebook, så uppdaterar vi dig om vad som händer.